Menu
НОВИНИ
На 21.11.2016 г. в производствената база на "Полигруп" ООД, гр. Асеновград, беше организирано публично събитие във връзка с изпълнен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0686-C01 "Разширяване на конкурентните предимства на "Полигруп" ООД чрез внедряване на ново оборудване", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието присъстващите получиха информация относно изпълнените дейности в рамките на договора, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за предприетието. Беше показано и закупеното по проекта оборудване – високотехнологична линия за трислойна екстузия.

Основната цел на проектa бе да се разшири капацитета и да се утвърдят позициите на „Полигруп” ООД като един от водещите производители на полимерни опаковки на българския пазар, както и да развие експортния потенциал на дружеството. За постигането й беше закупена и въведена в експлоатация нова линия за трислойна екструзия, което ще осигури на "Полигруп" ООД възможности за разширяване производството и предлагането на стратегически продуктови категории, включително висококачествени продукти от рециклиран материал, основно торби за смет в различните им разновидности, термосвиваеми фолиа и други артикули с голям пазарен потенциал.

Проектът е на стойност 1 663 000 лева, а неговата продължителност беше 11 месеца.

На 21.11.2016 г. "Полигруп" ООД организира публично събитие във връзка с изпълнен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0686-C01 "Разширяване на конкурентните предимства на "Полигруп" ООД чрез внедряване на ново оборудване", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието присъстващите ще получат информация относно изпълнените дейности в рамките на договора, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за предприетието. Ще бъде показано и закупеното по проекта оборудване – високотехнологична линия за трислойна екстузия.

Час: 09:00 ч. Място: гр. Асеноврад, Северна индустриална зона, производствена база на „Полигруп” ООД.

24.11.2016 Публикация 3 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01
Може да свалите статията от следния линк:

24.11.2016 Публикация 3 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01"07.06.2016 Публикация 2 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01        
Може да свалите статията от следния линк:

07.06.2016 Публикация 2 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01 "23.12.2015 Публикация 1 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01

Може да свалите статията от следния линк:

23.12.2015 Публикация 1 по проект №BG16RFOP002-2.001-0686-C01""Полигруп" ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за етап "Екструзия" в "Полигруп" ООД""

Можете да изтеглите документацията за участие в процедурата от следния линк"


След успешното внедряване през 2013г. на инсталацията за почистване на фолио преди рециклиране Herbold и инсталацията за рециклиране на фолио Erema, в началото на 2015г. „Полигруп” ООД въведе в експлоатация две нови инсталации:

-Линия за трислойна екструзия (Hosokawa Alpine)

-Линия за производство на торби с издърпваща се връзка и интерлийв (CMD)

С тяхна помощ ние увеличаваме капацитета си като същевременно понижаваме себестойността на произведената продукция, подобряваме качеството, разширяваме производствения асортимент и постигаме оптимално съотношение цена-качество на основните артикули.

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Може да свалите статията от следния линк:

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.Информация за сключен договор с Ерема

Може да свалите статията от следния линк:

Информация за сключен договорИнформация за сключен договор с Херболд

Може да свалите статията от следния линк:

Информация за сключен договорПубликация № 2

Може да свалите статията от следния линк:

Публикация № 2Публикация № 3

Може да свалите статията от следния линк:

Публикация № 3Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на фолио за „Полигруп” ООД

Може да свалите статията от следния линк:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на фолио за „Полигруп" ООДПубликация № 1

Може да свалите статията от следния линк:

Публикация № 1Процедура „Доставка на инсталация за почистване на фолио преди рециклиране за Полигруп

Може да свалите статията от следния линк:

Документи за доставка на инсталация за почистване на фолио преди рециклиране за Полигруп"Полигруп" ООД изкупува отпадъчен полиетилен LDPE и LLDPE

Може да свалите статията от следния линк:

Разрешителни за изкупуване на отпадъчен полиетилен LDPE и LLDPE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris suscipit arcu at interdum facilisis. Phasellus a porta urna, sed vehicula massa. Morbi neque tellus, posuere vitae risus aliquet.