Екология

Въвеждането в експлоатация на последен клас високотехнологично оборудване за рециклиране на отпадъчен полиетилен дава положителен резултат върху околната среда. Това се изразява в редица ползи, а именно: намаляване на енергопотреблението, респективно намалени вредни емисии, намален разход на водни ресурси и най-вече намаляване обема на депонираните отпадъци посредством оползотворяването им за нуждите на производството. Пряко положително въздействие върху грижата за околната среда има и нашата основна дейност, а именно производството на торби и чували за смет, които позволяват разделно събиране на битови, промишлени и опасни отпадъци и последващото им рециклиране. В стремежа си за опазване на природата, ние сме заложили и на използването на биоразградими материали в производствената ни дейност.